...
...

Төгс гэгээрсэн Их багш Чинхай зөвхөн монголчуудад өгсөн найрсаг зөвөлгөө маш сонирхолтой

Онцлох мэдээ